Chatham-Bars-Inn-Television-Studio-sign

Logotype and sign design for Chatham Bars Inn TV Studio, CBiTV